ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ – ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΖΙΡΟ – ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ

Facebook : Ads 

1. Επιλογή – Στοχευμένου Κοινού

 

2. Δημιουργία Καμπάνιας

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ – ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΖΙΡΟ – ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ

Facebook : Ads 

1. Επιλογή – Στοχευμένου Κοινού

 

2. Δημιουργία Καμπάνιας